Wroclaw, Polen

Wroclaw is een stad in het zuidwesten van Polen gelegen aan de rivier de Oder. Met ongeveer 600.000 inwoners is het de vierde stad van Polen. Je waant je hier nog in Duitsland en dat klopt ook eigenlijk wel. Wroclaw heette tot en met 1945 Breslau en hoorde bij Duitsland, maar werd na de Tweede Wereldoorlog onderdeel van Polen, nadat Rusland als overwinnaar een deel van Polen had ingepikt en Polen als compensatie een deel van Duitsland kreeg. Duitsers wonen er echter niet meer, die werden allemaal over de nieuwe grens, en vaak ook over de kling, gejaagd. Een fijnbesnaard stukje historie, zullen we maar zeggen.

Het Duitse Breslau veranderde na de oorlog snel in het communistische Wroclaw met nieuwe inwoners uit centraal en oostelijk Polen. De belangrijkste gebouwen werden gerestaureerd of opnieuw opgebouwd, waarbij het stadsbestuur er wel op lette dat er niet teveel Duitse (Pruisische) elementen terugkeerden in de stad, maar dat de nadruk op het Pools-nationalistische beeld kwam te liggen. Dit laat onverlet dat Wroclaw één van de leukste Poolse steden is.

Ter ere van de voormalige actiegroep Oranje Alternatief, die veelal in stilte protesteerde tegen het communisme, zijn in Wrocław sinds 2001 kabouterbeelden geplaatst. Het aantal is inmiddels opgelopen tot ruim tweehonderd en vind je door de hele stad.

Ook op biergebied is er veel te beleven in Wroclaw. De craft beer revolutie is ook in Polen in volle hevigheid toegeslagen en dit maakt Polen op dit moment tot één van de beste bierlanden van Europa op dit moment. En dat geldt zeker voor Wroclaw.

Browar Stu Mostów