Contact

Heb je vragen? Wil je een bierproeverij organiseren? Wil je een beer-foodpairing doen? Wil je een keer een bier brouwen? Neem dan contact met ons op via beerfollowers@gmail.com of 06-31498149 of 06-52326968.

Follow the Beer verwerkt geen persoonsgegevens behalve je naam, email en telefoonnummer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Follow the Beer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Alleen beperkt persoonsgegevens verwerken (naam, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (herhaling: wij verwerken geen persoonsgegevens);
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren,

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.