Contact

Heb je vragen? Wil je een bierproeverij doen? Of een beer-foodpairing? Of wil je een keer een bier brouwen en kennis maken met de wereld van het thuisbrouwen? Neem dan contact met ons op via:

Privacy policy

Follow the Beer verwerkt geen persoonsgegevens en noteren alleen tijdelijk je naam, email en telefoonnummer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Follow the Beer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Alleen beperkt persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (herhaling: wij verwerken geen persoonsgegevens);
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren,

Indien je na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.