Contact

Heb je vragen? Wil je een bierproeverij organiseren? Wil je een beer-foodpairing doen? Wil je een keer een bier brouwen? Neem dan contact met ons op via beerfollowers@gmail.com of 06-31498149 of 06-52326968.

Follow the Beer is geen bedrijf, maar bestaat uit twee personen die een passie voor bier delen. Wij verwerken dan ook geen persoonsgegevens behalve uw naam, email en telefoonnummer. Toch hechten wij veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Follow the Beer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Alleen beperkt persoonsgegevens verwerken (naam, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (herhaling: wij verwerken geen persoonsgegevens);
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren,

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.